sidebar 隐藏/显示

调寄《西江月》,咏的是清初史

一部蛙声阁阁,满朝冠冕堂堂。多灾多难也兴邦。不许刁民诽谤。    帝子千秋之寿,国家五世其昌。商工农士并优倡。奉旨颂歌高唱。

万世江山不易,累朝天子奇才。分茅列土早安排。传与儿孙后代。    国主端居大内,太师泪满香腮。尧天舜地幸何哉,只欠山呼百拜。


评论

 • 话到嘴边,又觉无意味
  太师泪满香腮,却不知说的是?

  风小小 () 发表于 2010-03-09 02:53:13  [回复]
 • 呵呵,燕兄笔如刀啊。

  风尘子 () 发表于 2010-03-07 17:36:36  [回复]
 • 历史真是相似

  te () 发表于 2010-03-07 10:17:26  [回复]
 • 催稿而已

  tazzx () 发表于 2010-03-07 08:27:29  [回复]

发表评论